ΣΕΡΡΕΣ: Υπόμνημα των επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. κατά της εγκατάστασης μονάδας βιοαερίου

ΣΕΡΡΕΣ: Υπόμνημα των επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. κατά της εγκατάστασης μονάδας βιοαερίου

05.07.18, 13:32

ΣΕΡΡΕΣ: Υπόμνημα των επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. κατά της εγκατάστασης μονάδας βιοαερίου

Την αντίθεσή τους στην υλοποίηση της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης μονάδας βιοαερίου και σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από την εταιρία MIL OIL HELLAS AE στο Ο.Τ. 6Α της Βι.Πε. Σερρών, εκφράζουν οι επιχειρήσεις της βιομηχανικής περιοχής. Σε υπόμνημα που κατέθεσε ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΒΙ.ΠΕ. ΣΕΡΡΩΝ προς κάθε αρμόδια Αρχή στις 25 Ιουνίου, αναφέρονται μια «σειρά προβλήματα που είναι ικανά από μόνα τους να αποτρέψουν την εγκατάσταση και λειτουργία του ανωτέρω έργου».

Δεν έπεισε η συνάντηση

Μάλιστα, αναφέρεται ότι ο Σύνδεσμος κατέθεσε το υπόμνημα που υπογράφει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κώστας Παπαπαναγιώτου, «αφού έλαβε γνώση της σχεδιαζόμενης εγκατάστασης, της σχετικής τεχνικής περίληψης μελέτης Π.Ε., που έχει εκδώσει ο φορέας του έργου (MIL OIL HELLAS AE), της προφορικής ανάπτυξης του σχετικού θέματος από τον εκπρόσωπο του ως άνω φορέα και τον τεχνικό του σύμβουλο, στην έδρα του Συνδέσμου, στις 20-5-2018  και τις ερωταπαντήσεις, που ακολούθησαν».

«Δυσοσμία και τρωκτικά»

Μεταξύ άλλων, στο υπόμνημα αναφέρονται:

  • Η ΜΠΕ δεν έχει συνταχθεί από ανεξάρτητους μελετητές, ούτε έχει αξιολογηθεί από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
  • Από τα στοιχεία της ίδιας της ΜΠΕ προκύπτει ότι για την λειτουργία του έργου απαιτείται ετήσια ποσότητα περί των 17.000.000 kgr νωπής οργανικής (φυτικής) βιομάζας, που θα συγκεντρώνεται σε αποθήκη. Η μόνιμη συγκέντρωση  τέτοιων ποσοτήτων  είναι βέβαιο ή τουλάχιστον σφόδρα πιθανολογείται ότι θα προκαλεί αφόρητη δυσοσμία στην πέριξ περιοχή.
  • Η ύπαρξη αποθήκης με τόνους νωπής οργανικής (φυτικής) βιομάζας, μείζον μέρος της οποίας θα είναι, σύμφωνα με την ΜΠΕ, ενσίρωμα καλαμποκιού, είναι βέβαιο ή τουλάχιστον σφόδρα πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει μείζονα παρουσία τρωκτικών εντός της Βι.Πε.
  • Από τα στοιχεία της ίδιας της ΜΠΕ προκύπτει ότι θα κατασκευασθεί και θα λειτουργεί ανοικτή δεξαμενή, έκτασης 2.000 τ.μ. και βάθους 4 μ., όπου θα συγκεντρώνονται υγρά απόβλητα – όπως άλλωστε βεβαίωσαν προς τον Σύνδεσμό μας και εκπρόσωπος του  φορέα του έργου και  ο τεχνικός του σύμβουλος.   Είναι παραπάνω από βέβαιο ότι η λειτουργία  μιας τέτοιας βαθιάς δεξαμενής υγρών αποβλήτων, ανοικτής επιφάνειας δύο (2) στρεμμάτων (!) όχι μόνο θα ενσιχύσει την εκπομπή δυσοσμίας αλλά θα αποτελέσει μόνιμη εστία εντόμων (μύγες, κουνούπια) και άλλων οργανισμών.

«Κυκλοφοριακό και κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων»

Επιπλέον, στο υπόμνημα επισημαίνεται πως «με βάση τις υπάρχουσες υποδομές της Βι.Πε. Σερρών – και καθόσον στην απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων ουδέν σχετικό προβλέπεται- η μεταφορά της  απαιτούμενης για την λειτουργία του έργου νωπής οργανικής  βιομάζας  θα γίνεται με φορτηγά αυτοκίνητα. Το να μεταφέρονται κατά μέσο όρο καθημερινά 50 τόνοι  οργανικής βιομάζας  σημαίνει ότι καθημερινά θα κυκλοφορούν φορτηγά από και προς την Βι.Πε. και εντός των οδών της, με ΒΕΒΑΙΟ  αποτέλεσμα

α) την σημαντικότατη επιβάρυνση των κυκλοφοριακών συνθηκών ΑΠΟ, ΠΡΟΣ και ΕΝΤΟΣ της Βι.Πε. Σερρών, συνεπαγόμενη δυσκολίες, καθυστερήσεις κλπ. στην  κίνηση όλων των άλλων οχημάτων, για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών μας αναγκών.

β) τον συνεπακόλουθο αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, (καθόσον δε μιλάμε για εμπλοκή φορτηγών, ο κίνδυνος αφορά σε ανθρώπινες ζωές, σωματική ακεραιότητα και  σημαντικότατες υλικές ζημιές)

γ) την τεράστια επιβάρυνση και ραγδαία φθορά του οδικού δικτύου εντός και πέριξ της Βι.Πε.Σερρών.

δ) την έτι περαιτέρω διασπορά ρύπανσης και αφόρητης δυσοσμίας, από «πούλπα» και λοιπά υπολείμματα που θα κυκλοφορούν συνεχώς και καθημερινά, μεταφερόμενα εντός και πέριξ της Βι.Πε.».

Επιπτώσεις

«Η ανησυχία  μας», τονίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βι.Πε. Σερρών, «για όλα  τα παραπάνω προβλήματα ενισχύεται και από τις    εντυπώσεις μας από άλλο ανάλογο έργο, που λειτουργεί σε άλλο σημείο του νομού Σερρών.  Ο Σύνδεσμός  μας ζήτησε από τον  εκπρόσωπο του  φορέα του έργου και  τον τεχνικό του σύμβουλο να υποδείξουν άλλη παρόμοια εγκατάσταση,  στην Ελλάδα ή έστω σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, που θα μπορούσαν εξουσιοδοτημένα μέλη του Συνδέσμου μας να επισκεφθούν, ώστε να έχουν πληρέστερη εικόνα περί των επιπτώσεων από την λειτουργία ενός τέτοιου έργου. Εντούτοις οι ανωτέρω απέφυγαν κάποια τέτοια υπόδειξη, στην συνάντησή μας στις 20-6-2018 αλλά και μέχρι σήμερα.

Όλα τα παραπάνω προβλήματα είναι  ικανά  από μόνα τους να αποτρέψουν την εγκατάσταση και λειτουργία του ανωτέρω έργου. Πολλώ δε μάλλον θα πρέπει να εκτιμηθεί ότι, στην διάρκεια του χρόνου, οι επιπτώσεις αυτού του έργου θα είναι αθροιστικές  με ανάλογες επιπτώσεις παρόμοιων έργων, που ήδη κάποιοι σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν στην Βι.Πε. Σερρών».

«Θα δυσκολέψει αφάνταστα όσους ζούμε στη ΒΙ.ΠΕ.»

Στο υπόμνημα του Συνδέσμου, αναγνωρίζεται απόλυτα η ανάγκη δημιουργίας νέων επενδύσεων. Εντούτοις, αναφέρεται πως «είναι απολύτως λογικό ότι μια νέα επένδυση δεν θα πρέπει να προκαλεί προβλήματα  στις ήδη υφιστάμενες. Δεν μπορεί  για χάρη μιας νέας επένδυσης να  γίνεται αποδεκτές επιπτώσεις – που η ΜΠΕ, ακόμα και με πιστή υλοποίησή της-  ουδόλως μπορεί να αποκλείσει, ήτοι επιβάρυνση με τρωκτικά, έντομα και    αφόρητη δυσοσμία, που  όχι μόνο θα δυσκολέψει αφάνταστα όσους ζούμε και εργαζόμαστε καθημερινά στην Βι.Πε., αλλά θα βλάψει ανεπανόρθωτα και τα ίδια τα παραγόμενα προϊόντα μας, τόσο τα πιο ευαίσθητα (τρόφιμα, ενδύματα, απορρυπαντικά) όσο και τα υπόλοιπα (ποιος ανέχεται να αγοράσει και να παραλάβει  πχ. έπιπλα, τα οποία, από την αποσυσκευασία τους  και μετέπειτα κατά την χρήση τους, θα μυρίζουν άσχημα;)».

Επιπρόσθετα, γίνεται νέα αναφορά στη συνάντηση με τον εκπρόσωπο της εταιρίας και τον τεχνικό σύμβουλο, κατά την οποία «προέκυψε σαφώς ότι η από μέρους τους αμφισβήτηση δεν είναι για το εάν θα υπάρξουν επιπτώσεις από την λειτουργία ενός και μόνο τέτοιου  έργου (του συγκεκριμένου) αλλά για τον βαθμό όχλησης από αυτές, δηλαδή πόσο μεγάλη ανοχή και αντοχή καλούμαστε καθημερινά να επιδεικνύουμε».

«Εύλογη ανησυχία»

«Όμως, στα πλαίσια  της χρηστής διοίκησης και των λελογισμένων αποφάσεων, δεν είναι τάχα αναγκαίο να υπάρχει αποδεδειγμένη  βεβαιότητα για το ότι η όχλησή μας θα είναι αφόρητη.  Αρκεί και η εύλογη ανησυχία, αρκεί και το σοβαρό ενδεχόμενο του  κινδύνου να επέλθουν τέτοια αποτελέσματα, που θα επέβαιναν εξόχως βλαπτικά έως καταστροφικά για  την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Βι.Πε. και των εγκατεστημένων επιχειρήσεων. Γιατί το κόστος της ματαίωσης ίδρυσης μιας τέτοιας  μονάδας σήμερα είναι ΑΣΗΜΑΝΤΟ, σε σχέση με το κόστος που θα υπάρξει από την δυσλειτουργία δεκάδων ήδη εγκατεστημένων  επιχειρήσεων (και της ίδιας της νέας μονάδας), αλλά και με το κόστος από τις εργατοώρες και το δυναμικό, που θα αναλώσουν τόσο οι παραγωγικές δυνάμεις της Βι.Πε. όσο και οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι αρχές και τα Δικαστήρια που θα ασχοληθούν – και δυστυχώς θα ασχολούμαστε όλοι επι μακρό χρόνο- για την δύσκολη διευθέτηση των σφόδρα πιθανολογούμενων (κατ’εμάς βέβαιων) διενέξεων», καταλήγει το υπόμνημα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων ΒΙ.ΠΕ. Σερρών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Μοιράσου το:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.