ΑΓΡΟΤΕΣ: Μείωση των άμεσων πληρωμών σε ετήσια βάση

ΑΓΡΟΤΕΣ: Μείωση των άμεσων πληρωμών σε ετήσια βάση

agrotes170917

18.10.17, 20:35

ΑΓΡΟΤΕΣ: Μείωση των άμεσων πληρωμών σε ετήσια βάση

Κατάργηση της υποχρεωτικής διάκρισης μεταξύ ενεργών και μη ενεργών γεωργών, ευελιξία στους κανόνες για τα μόνιμα βοσκοτόπια, δυνατότητα επανεξέτασης των αποφάσεων για μείωση των άμεσων πληρωμών σε ετήσια βάση καθώς και πληρωμές των νέων αγροτών σε πενταετή βάση, περιλαμβάνει ο κανονισμός Omnibus.Οι νέοι κανόνες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ στις αρχές του 2018.

Τα κράτη μέλη που εκπροσωπήθηκαν στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας της ΕΕ, υιοθέτησαν τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου τη συμφωνία για τον λεγόμενο κανονισμό Omnibus περί πληρωμών αγροτικών επιδοτήσεων, μετά την προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 12 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την Εσθονική Προεδρία, οι νέοι συμφωνηθέντες κανόνες θα απλουστεύσουν την Κοινή Αγροτική Πολιτική μέσω μιας σειράς τεχνικών βελτιώσεων σε σχέση με τις άμεσες ενισχύσεις, την αγροτική ανάπτυξη, την κοινή οργάνωση αγοράς και οριζόντια ρύθμιση.

Ειδικότερα σε σχέση με:

– Τις άμεσες πληρωμές, το Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση της υποχρεωτικής διάκρισης μεταξύ ενεργών και μη ενεργών γεωργών, η οποία πλέον θα είναι γίνεται προαιρετική.

– Τους μόνιμους βοσκοτόπους, οι ισχύοντες κανόνες τροποποιούνται ώστε να παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη.

– Την εθελοντική συνδεδεμένη στήριξη, τα κράτη μέλη θα μπορούν να αναθεωρούν την απόφασή τους ετησίως.

Επιπλέον η συμφωνία επιβεβαιώνει τη δυνατότητα των κρατών μελών να επανεξετάζουν τις αποφάσεις τους για τη μείωση των άμεσων πληρωμών σε ετήσια βάση και καθορίζει ότι εκτάσεις που καλλιεργούνται με ποικιλίες φυτών, όπως ασημί γρασίδι (miscanthus) και silphion (silphium perfoliotum), καθώς και οι εδαφικές εκτάσεις για μελισσοκομικά φυτά, θα θεωρούνται επίσης ως οικολογικές εστίες.

Με βάση το νέο κανονισμό, οι πληρωμές για νέους γεωργούς θα χορηγούνται για πέντε έτη από την ημερομηνία υποβολής, εφόσον η υποβολή έγινε εντός πέντε ετών από τη σύσταση της εκμετάλλευσης. Τα κράτη μέλη μπορούν πλέον να αυξήσουν τις πληρωμές των νέων γεωργών στον πρώτο πυλώνα έως και 50% εντός των υφιστάμενων ανώτατων ορίων.

Σε ότι αφορά τη κοινή οργάνωση της αγοράς, η δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευσης των όρων κατανομής των τιμών στις συμβάσεις θα επεκταθεί σε άλλους τομείς εκτός από τη ζάχαρη και θα έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Τα θεσμικά όργανα αποφάσισαν να τηρήσουν το status quo σχετικά τις οργανώσεις παραγωγών (ΟΠ).

Ορισμένα προνόμια των ΟΠ όπως ο προγραμματισμός της παραγωγής, η βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής, η διάθεση στην αγορά και η διαπραγμάτευση συμβάσεων προμήθειας γεωργικών προϊόντων για λογαριασμό των μελών, που ήδη υπάρχουν σε τομείς όπως το ελαιόλαδο, το βόειο κρέας και οι αροτραίες καλλιέργειες, θα επεκταθούν σε όλους τους τομείς με στόχο τη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Με βάση την επέκταση αυτή, αποφασίστηκε επίσης να προστεθούν στο άρθρο σχετικά με τις οργανώσεις παραγωγών, ορισμένες διασφαλίσεις που θα εγγυώνται ότι δεν αποκλείεται ο ανταγωνισμός των οπωροκηπευτικών, των οίνων και των ποσοστώσεων εισαγωγής.

Σε σχέση με τη διαχείριση κρίσεων, η πρόταση για εθελοντικό πρόγραμμα μείωσης της παραγωγής σε περιόδους κρίσης δεν διατηρήθηκε, καθυστερώντας έτσι τη συζήτηση για το θέμα αυτό στην επικείμενη αναθεώρηση της ΚΑΠ μετά το 2020.

Αναφορικά με την πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, συμφωνήθηκε πως ενώ η στήριξη που συνδέεται με το γενικό εργαλείο σταθεροποίησης του εισοδήματος θα συνεχίσει να ενεργοποιείται όταν το εισόδημα του γεωργού μειωθεί κατά περισσότερο από 30% του μέσου ετήσιου εισοδήματός του, το κατώτατο όριο για το νέο τομεακό εργαλείο θα είναι 20%. Παρομοίως, η στήριξη των ασφαλιστικών συμβάσεων που καλύπτουν, μεταξύ άλλων, τις ζημίες που προκαλούνται από δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, θα διατίθεται όταν καταστρέφεται περισσότερο από το 20% της μέσης ετήσιας παραγωγής του γεωργού.

Σε σχέση με το αποθεματικό κρίσης, ενώ δεν έγιναν αλλαγές στους ισχύοντες κανόνες, η Κομισιόν ανέλαβε σε δήλωση να επανεξετάσει τη λειτουργία του αποθεματικού κρίσης στο πλαίσιο της προετοιμασίας του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου προκειμένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική και έγκαιρη παρέμβαση σε χρόνο της κρίσης της αγοράς.

Επιπλέον τα κράτη μέλη και ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα συνεχίσουν να μοιράζονται εξίσου τις οικονομικές συνέπειες των ποσών που χάνονται ως αποτέλεσμα παρατυπιών και δεν ανακτώνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

πηγή: agronews.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Μοιράσου το:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.