Απόσπασμα από το ευαγγέλιο των Hackers

access-denied

Και τώρα , ας χαμηλώσουμε όλοι τα κεφάλια μας σε σιωπηλή περισυλλογή , για να ακούσουμε απόσπασμα από το ευαγγέλιο των Hackers….

*********************************************************************
Χάκερ ημών ο εν των προγραμματιστών,
αγιασθήτω ο κώδικάς Σου,
ελθέτω το πρόγραμμά Σου,
γεννηθήτω το update Σου ως εν server και επί του client.

Το patch ημών το critical δος ημίν σήμερον,
και άφες ημίν τα exploits ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τα advisories υμών.

Και μη εισενέγκης ημάς εις μπλε οθονών,
αλλά ρύσαι ημάς από το data loss.

Δι” ευχών των χακεράδων προγραμματισταράδων ημών,
Κύριε root admin ο Θεός ημών,
ελέησον ημάς.

Admin.
**********************************************************************

Access_granted

Please follow and like us:

Απόσπασμα από το ευαγγέλιο των Hackers

access-denied

Και τώρα , ας χαμηλώσουμε όλοι τα κεφάλια μας σε σιωπηλή περισυλλογή , για να ακούσουμε απόσπασμα από το ευαγγέλιο των Hackers….

*********************************************************************
Χάκερ ημών ο εν των προγραμματιστών,
αγιασθήτω ο κώδικάς Σου,
ελθέτω το πρόγραμμά Σου,
γεννηθήτω το update Σου ως εν server και επί του client.

Το patch ημών το critical δος ημίν σήμερον,
και άφες ημίν τα exploits ημών,
ως και ημείς αφίεμεν τα advisories υμών.

Και μη εισενέγκης ημάς εις μπλε οθονών,
αλλά ρύσαι ημάς από το data loss.

Δι” ευχών των χακεράδων προγραμματισταράδων ημών,
Κύριε root admin ο Θεός ημών,
ελέησον ημάς.

Admin.
**********************************************************************

Access_granted

Please follow and like us:

Powered by Friktoria.com