Κτηματολόγιο: Τι να προσέξετε για να δηλώσετε σωστά το ακίνητό σας

ktimatologio5141

Κτηματολόγιο: Τι να προσέξετε για να δηλώσετε σωστά το ακίνητό σας

Στη χώρα μας από το 1999, έχει αρχίσει η διαδικασία κτηματογράφησης. Μια από τις πρώτες πόλεις που είχαν ενταχθεί τότε στο Κτηματολόγιο ήταν η πόλη των Σερρών, ενώ στα επόμενα τέσσερα  χρόνια αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί σταδιακά και για άλλες περιοχές.

Τι είναι όμως το κτηματολόγιο; Στην ουσία είναι ένα δημόσιο «βιβλίο» στο οποίο εγγράφονται τα στοιχεία των ακινήτων, γίνεται περιγραφή τους και αποτυπώνονται οι ιδιοκτήτες και όσοι έχουν δικαιώματα πάνω τους, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στη συνέχεια σ’ αυτά. Ουσιαστικά, δηλαδή, το Κτηματολόγιο έρχεται να αντικαταστήσει τα υφιστάμενα Υποθηκοφυλακεία. Η διαφορά στην περίπτωση του κτηματολογίου είναι ότι, εκτός από τη νομική κατάσταση του ακινήτου, αποτυπώνεται και η θέση του σε χάρτες και κατά συνέπεια ο έλεγχος ενός ακινήτου είναι πολύ πιο ακριβής.

Κατά την κτηματογράφηση, όσοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία θα πρέπει να τη δηλώσουν, αλλιώς -όπως προβλέπεται από το νόμο- τα αδήλωτα θα εγγράφονται στα βιβλία ως ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη». Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι πραγματικοί ιδιοκτήτες (αφού τελειώσει η διαδικασία κτηματογράφησης που διαρκεί 4 χρόνια) να προχωρήσουν σε διόρθωση της εγγραφής μέσα σε προθεσμία 5 ετών (7 για τους κατοίκους εξωτερικού), διαδικασία που έχει κόστος αλλά και ταλαιπωρία, ειδάλλως τα ακίνητά τους θα περιέρχονται στο Δημόσιο.

Η δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους, φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα σε ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές αυτές.

Σημειώνεται ότι η δήλωση αφορά σε κάθε δικαίωμα ξεχωριστά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση έχουν όλοι οι δικαιούχοι και όχι μόνο ο ένας. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στα Γραφεία Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr.

Εκτός από τη δήλωση θα πρέπει να υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, δηλαδή:

Α) Τίτλος κτήσης (συμβόλαιο, δικαστική απόφαση, αποδοχή κληρονομιάς κλπ), με το αντίστοιχο πιστοποιητικό μεταγραφής,

Β) Στοιχείο για τον εντοπισμό του ακινήτου (τοπογραφικό διάγραμμα αν υπάρχει)

Γ) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου

Δ) Φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (εκκαθαριστικό, λογαριασμός ΔΕΗ κλπ).

Το ποσό του τέλους κτηματογράφησης ανέρχεται στα 35 ευρώ στα αστικά ακίνητα ανά κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο), στα 20 ευρώ για βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ) και η καταβολή γίνεται σε όλες σχεδόν τις τράπεζες.

Στις αγροτικές περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση για περισσότερα από δυο δικαιώματα εντός του ίδιου ΟΤΑ, θα καταβάλλουν πάγια τέλη για δυο μόνο δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.

Στις περιοχές υπό ένταξη υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες και προβλήματα. Ενώ στην πόλη των Σερρών τα πράγματα ήταν πιο ξεκάθαρα, εξαιτίας του ότι υπήρχαν συμβόλαια και τίτλοι για τα ακίνητα που μπορούσαν να αποδείξουν την ιδιοκτησία, στις περισσότερες περιοχές που εντάσσονται τώρα στη φάση της  κτηματογράφησης, δεν υπάρχουν τίτλοι κτήσης των ακινήτων (συμβόλαια κλπ). Οι αγοραπωλησίες, όπως είναι γνωστό, παλαιότερα γινόταν προφορικά και τα ακίνητα περνούσαν από γενιά σε γενιά χωρίς αυτό να μπορεί να αποδειχθεί με έγγραφα. Συνεπώς, τώρα που γίνεται η κτηματογράφηση δεν μπορεί να αποδείξει κάποιος ότι είναι κύριος του ακινήτου του με κανέναν άλλον τρόπο παρά μόνο κατά δήλωσή του.

Ένα άλλο πρόβλημα που εντοπίζεται στις περιοχές αυτές είναι η έλλειψη ρυμοτομίας στους κτηματογραφούμενους οικισμούς, καθώς και η έλλειψη αρίθμησης των αγροτεμαχίων.

Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το ίδιο ακίνητο να δηλωθεί από περισσότερα άτομα (αυτό μπορεί να γίνει, διότι το κτηματολόγιο δεν θα ελέγξει αν όντως κάποιος είναι ιδιοκτήτης ή όχι, αλλά είναι υποχρεωμένο να περάσει στα βιβλία του όλες τις δηλώσεις που θα κατατεθούν, ακόμα και αν αφορούν στο ίδιο ακίνητο).

Γι’ αυτό φρόνιμο είναι οι πολίτες να απευθύνονται σε …ειδικούς για τα θέματα αυτά (δικηγόρους, πολιτικούς μηχανικούς), ώστε να αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα λάθη γίνεται στις δηλώσεις τους και να γλιτώσουν την ταλαιπωρία και την περαιτέρω οικονομική τους επιβάρυνση αργότερα.

Δέσποινα Γκόγκα, Ζωή Τζιμίκα – Δικηγόροι Σερρών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Κτηματολόγιο: Τι να προσέξετε για να δηλώσετε σωστά το ακίνητό σας

ktimatologio5141

Κτηματολόγιο: Τι να προσέξετε για να δηλώσετε σωστά το ακίνητό σας

Στη χώρα μας από το 1999, έχει αρχίσει η διαδικασία κτηματογράφησης. Μια από τις πρώτες πόλεις που είχαν ενταχθεί τότε στο Κτηματολόγιο ήταν η πόλη των Σερρών, ενώ στα επόμενα τέσσερα  χρόνια αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί σταδιακά και για άλλες περιοχές.

Τι είναι όμως το κτηματολόγιο; Στην ουσία είναι ένα δημόσιο «βιβλίο» στο οποίο εγγράφονται τα στοιχεία των ακινήτων, γίνεται περιγραφή τους και αποτυπώνονται οι ιδιοκτήτες και όσοι έχουν δικαιώματα πάνω τους, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή επέρχεται στη συνέχεια σ’ αυτά. Ουσιαστικά, δηλαδή, το Κτηματολόγιο έρχεται να αντικαταστήσει τα υφιστάμενα Υποθηκοφυλακεία. Η διαφορά στην περίπτωση του κτηματολογίου είναι ότι, εκτός από τη νομική κατάσταση του ακινήτου, αποτυπώνεται και η θέση του σε χάρτες και κατά συνέπεια ο έλεγχος ενός ακινήτου είναι πολύ πιο ακριβής.

Κατά την κτηματογράφηση, όσοι διαθέτουν ακίνητη περιουσία θα πρέπει να τη δηλώσουν, αλλιώς -όπως προβλέπεται από το νόμο- τα αδήλωτα θα εγγράφονται στα βιβλία ως ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη». Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει οι πραγματικοί ιδιοκτήτες (αφού τελειώσει η διαδικασία κτηματογράφησης που διαρκεί 4 χρόνια) να προχωρήσουν σε διόρθωση της εγγραφής μέσα σε προθεσμία 5 ετών (7 για τους κατοίκους εξωτερικού), διαδικασία που έχει κόστος αλλά και ταλαιπωρία, ειδάλλως τα ακίνητά τους θα περιέρχονται στο Δημόσιο.

Η δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους, φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν οποιοδήποτε εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα σε ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές αυτές.

Σημειώνεται ότι η δήλωση αφορά σε κάθε δικαίωμα ξεχωριστά. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτομα, υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση έχουν όλοι οι δικαιούχοι και όχι μόνο ο ένας. Οι δηλώσεις υποβάλλονται στα Γραφεία Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά στο www.ktimatologio.gr.

Εκτός από τη δήλωση θα πρέπει να υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα, δηλαδή:

Α) Τίτλος κτήσης (συμβόλαιο, δικαστική απόφαση, αποδοχή κληρονομιάς κλπ), με το αντίστοιχο πιστοποιητικό μεταγραφής,

Β) Στοιχείο για τον εντοπισμό του ακινήτου (τοπογραφικό διάγραμμα αν υπάρχει)

Γ) Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου

Δ) Φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (εκκαθαριστικό, λογαριασμός ΔΕΗ κλπ).

Το ποσό του τέλους κτηματογράφησης ανέρχεται στα 35 ευρώ στα αστικά ακίνητα ανά κύριο χώρο (διαμέρισμα, κατάστημα, οικόπεδο), στα 20 ευρώ για βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώροι στάθμευσης κλπ) και η καταβολή γίνεται σε όλες σχεδόν τις τράπεζες.

Στις αγροτικές περιοχές κάτω των 2.000 κατοίκων, τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν δήλωση για περισσότερα από δυο δικαιώματα εντός του ίδιου ΟΤΑ, θα καταβάλλουν πάγια τέλη για δυο μόνο δικαιώματα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.

Στις περιοχές υπό ένταξη υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες και προβλήματα. Ενώ στην πόλη των Σερρών τα πράγματα ήταν πιο ξεκάθαρα, εξαιτίας του ότι υπήρχαν συμβόλαια και τίτλοι για τα ακίνητα που μπορούσαν να αποδείξουν την ιδιοκτησία, στις περισσότερες περιοχές που εντάσσονται τώρα στη φάση της  κτηματογράφησης, δεν υπάρχουν τίτλοι κτήσης των ακινήτων (συμβόλαια κλπ). Οι αγοραπωλησίες, όπως είναι γνωστό, παλαιότερα γινόταν προφορικά και τα ακίνητα περνούσαν από γενιά σε γενιά χωρίς αυτό να μπορεί να αποδειχθεί με έγγραφα. Συνεπώς, τώρα που γίνεται η κτηματογράφηση δεν μπορεί να αποδείξει κάποιος ότι είναι κύριος του ακινήτου του με κανέναν άλλον τρόπο παρά μόνο κατά δήλωσή του.

Ένα άλλο πρόβλημα που εντοπίζεται στις περιοχές αυτές είναι η έλλειψη ρυμοτομίας στους κτηματογραφούμενους οικισμούς, καθώς και η έλλειψη αρίθμησης των αγροτεμαχίων.

Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το ίδιο ακίνητο να δηλωθεί από περισσότερα άτομα (αυτό μπορεί να γίνει, διότι το κτηματολόγιο δεν θα ελέγξει αν όντως κάποιος είναι ιδιοκτήτης ή όχι, αλλά είναι υποχρεωμένο να περάσει στα βιβλία του όλες τις δηλώσεις που θα κατατεθούν, ακόμα και αν αφορούν στο ίδιο ακίνητο).

Γι’ αυτό φρόνιμο είναι οι πολίτες να απευθύνονται σε …ειδικούς για τα θέματα αυτά (δικηγόρους, πολιτικούς μηχανικούς), ώστε να αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα λάθη γίνεται στις δηλώσεις τους και να γλιτώσουν την ταλαιπωρία και την περαιτέρω οικονομική τους επιβάρυνση αργότερα.

Δέσποινα Γκόγκα, Ζωή Τζιμίκα – Δικηγόροι Σερρών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ:

Powered by Friktoria.com